Automatische incasso

Wij hebben gekozen voor “automatische incasso” ten behoeve van het administreren en het incasseren van de lesgelden.


In dit systeem wordt maandelijks een vast bedrag betaald voor de lessen. Per regulier lesjaar zijn dat 51 lesweken (52 weken minus 1 week dat er geen les gegeven wordt). U betaalt voor46 lesweken per jaar, waarbij dit lesgeld in 12 gelijke delen maandelijks wordt geïncasseerd, via automatische incasso (prijswijzigingen voorbehouden). Dit betekent wel dat het inhalen van lessen niet mogelijk is; u mag vijf lessen missen zonder dat deze in rekening worden gebracht en wanneer u nooit absent bent, rijdt u vijf keer extra en dus geheel voor niets. U kunt ons hiervoor machtigen door een machtiging automatische incasso van de manege in te vullen en in te leveren.


Wanneer rijlessen op paasmaandag of pinkstermaandag vallen worden daarvoor andere lesdagen ingepland. Op andere feestdagen is dit niet mogelijk omdat die data jaarlijks verschuiven. Het eventueel opzeggen van uw lessen dient minimaal één maand van te voren schriftelijk te worden ingediend.


Download hier het machtigingsformulier voor automatische incasso.

 

Onderdeel

Prijs
Maandbedragen automatische incasso
Ponyrijlessen

  € 44,00

Rijlessen met eigen pony € 36,00
Paardrijlessen € 48,00
Paardrijlessen boven 18 jaar € 50,00
Rijlessen met eigen paard € 38,00
Paardrijles 's ochtends € 46,00
Menlessen tot 18 jaar € 48,00
Menlessen boven 18 jaar € 50,00
Menlessen met eigen menmateriaal € 38,00
Privé lessen
Per half uur, alleen voor federatie-ruiters € 20,00
Losse lessen
Paard € 15,00
Pony € 12,50
Stalling paarden/pony's (per maand)
Paarden (box) € 284,22
Pony's (box) € 237,92
E-Pony's (box) € 254,72
Stapmolen abonnement (per maandd) € 35,00
Weidetarief zomer (per maand)
Paarden € 150,00
E-Pony's € 125,00
Pony's € 115,00
Kinderfeestjes

Ponyrijden, patat, frisdrank, 

minimaal 6 personen, per persoon

€ 10,00
Manegehuur voor niet-pensionklanten

Gebruik met een eigen paard of pony gebruik van de manege/buitenmanege buiten de lesuren:
lesklant (per maand)

€ 25,00
niet lesklant- of pensionklant (per maand) € 50,00
Verhuur rijtuigen
Koetsen en paardetram op aanvraag
Alle prijzen per 01-01-2018 incl. BTW (typefouten voorbehouden)